Pravna lingvistika – SCIT, Reka, Maribor in New York

6. junija 2018 smo se predstavniki Združenja SCIT na Pravni fakulteti na Reki sešli z njeno dekanjo prof. dr. Vesno Crnić-Grotić in z dr. Martino Bajčić, vodjo katedre za tuje jezike, z gostom fakultete prof. dr. Lawrencem Solanom z Brooklyn Law School v New Yorku in s prof. dr. Borutom Holcmanom s Pravne fakultete v Mariboru, sicer tudi član Združenja SCIT.

Obisk je sledil pobudi predsednice Združenja SCIT, ko je ta profesorja Solana v lanskem letu povabila na obisk pravnih fakultet v Mariboru in na Reki. Prof. Solan se povabilu v sklopu mednarodnega obiska v Nemčiji prijazno odzval in obljubil, da bo tudi kmalu obiskal Slovenijo.

Trilateralno srečanje predstavlja začetek mednarodnega mreženja med Pravno fakulteto Univerze na Reki, Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Brooklyn Law School in Združenjem SCIT na področju prava in jezika v pravosodju.

Oglejte si tudi obvestila o dogodku na spletnih straneh obeh fakultet.

6. junija so se v okviru načrtovanja projekta Pravo in jezik v pravosodju – mednarodno mreženje na Pravni fakulteti…

Objavil/a Pravna fakulteta Maribor dne 14. junij 2018

 

Obvestili na spletnih straneh obeh fakultet, na Reki in v Mariboru

http://pravri.uniri.hr/en/

http://www.pf.um.si/novice/zacetek-sodelovanja-na-podrocju-jezika-in-prava/