Priporočila Združenja

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev izdaja priporočila, ki naj bodo sodnim tolmačem in pravnim prevajalcem v pomoč, ko se ti znajdejo pred različnimi dilemami.

Priporočila številka 1Apostille in obličnost prevodov listin

Prispevki

Na podstrani Prispevki si lahko ogledate prezentacije, pregledne znanstvene in strokovne članke na temo prevajanja in tolmačenja in medijske prispevke o Združenju oz. o delu stalnega sodnega tolmača.