Seminar bosanskega jezika

Seminar bosanskega jezika

Bosanskemu jeziku javnost in izobraževalne ustanove na splošno posvečajo premalo pozornosti, saj so mnogi govorci mnenja, da so razlike s hrvaškim in srbskim jezikom komaj zaznavne. Da temu ni čisto tako, pove dejstvo, da imamo vse od leta 2007 v Republiki Sloveniji prve imenovane stalne sodne tolmače za bosanski jezik.

Ker se v Združenju stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije zavedamo pomembnosti izobraževanja in diseminacije manj razpršenih jezikov, vabimo že drugič na seminar bosanskega jezika.

Prevajalci in tolmači se bodo seznanili z nekaterimi splošnimi pravopisnimi pravili bosanskega jezika, ki prevajalcu oziroma tolmaču povzročajo največ preglavic. Poleg pravopisnih pravil bodo na praktičnih primerih kratkih prevodov predstavljene tudi pogoste napake, ki se pojavljajo med prevajanjem in tolmačenjem iz slovenskega v bosanski jezik.

Predavateljica: Amra Halilović Đurković, univ. dipl. slov.

Sobota, 1. oktober 2016, 9.15 – 13.00 ure (z dvema krajšima odmoroma) v City hotelu v Ljubljani

 

Predavateljica bo obravnavala naslednje teme:
 1. Kratak uvod
 2. Jezičke i društvene posljedice jezika u kontaktu (u kratko zbog čega dolazi do problema sa kojim se suočavaju prevodioci)
 3. Pravopisna pravila:
  • geminacija (najjasniji, najjači, najjužniji),
  • glas H, glas J, glasovi Č i Ć, glasovi DŽ i Đ,
  • gubljenje suglasnika,
  • jednačenje suglasnika,
  • alternacija ije/je/e/i,
  • sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (negacija glagola, zamjenice i sl.),
  • tačka (razlika sa slovenskim jezikom, ujedno i pisanje brojeva),
  • veliko i malo slovo (razlika sa slovenskim jezikom),
  • persiranje velikim slovom (razlika sa slovenskim jezikom),
  • zarez,
  • konjugacija glagola,
  • deklinacija zamjenica (i imenica kao što je npr. Banja Luka),
 4. Zadaci i vježbe na greškama koje često pravimo

Seminar bo potekal v bosanskem jeziku

 

O predavateljici

Amra Halilović Đurković

Letnik 1985, univ. dipl. slovenistka, trenutno doktorska kandidatka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer slavistični študiji.

Predavateljica se ukvarja z raziskovanjem področja sociolingvistike, s posebnim poudarkom na jezikovnem repertoarju priseljencev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji.  Je avtorica več člankov s področja slovenistike in sociolingvistike (s poudarkom na bilingvizmu). Prav tako je tudi soavtorica Bosansko-slovenskega slovarja, ki je izšel leta 2014 pri Slavističnem komiteju v Sarajevu in pri Kulturno-izobraževalnem zavodu Averroes v Ljubljani. Ima večletne izkušnje kot prevajalka, lektorica, ter kot učiteljica slovenščine kot tujega jezika.

 

Prijava na seminar in kotizacija