Seminar srbskega jezika, 22. oktober 2016

V Združenju stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije že drugič pripravljamo specializiran seminar srbskega jezika. Namenjen je sodnim tolmačem za srbski jezik, prevajalcem in drugi zainteresirani javnosti.

V seminarju se bomo osredotočali na jezikovne finese obeh jezikov, ki ostajajo v praksi pogosto prezrte. O takih in sorodnih vprašanjih bo predavala in odgovarjala specialistka za srbsko-slovensko prevodoslovje, red. prof. dr. Maja Đukanović iz Beograda.

Dogodek bo potekal v soboto, 22. oktober 2016, od 9.15 do 13.00 ure (z dvema krajšima odmoroma) v City hotelu v Ljubljani

 

Predavateljica: red. prof. dr. Maja Đukanović (Filološka fakulteta v Beogradu) bo obravnavala naslednje teme:

  • Problematika prevajanja med sorodnimi jeziki: lažni prijatelji in kulturno vezana oz. brezekvivalentna leksika
  • Tranpozicija lastnih imen in pravopisna pravila
  • Srbizmi v slovenščini

Seminar bo potekal v srbskem in slovenskem jeziku

O predavateljici

red. prof. dr. Maja Đukanović

Predavateljica (letnik 1962) je redna profesorica na Filološki fakulteti v Beogradu. Magistrirala je iz teorije prevajanja na primeru prevoda iz francoskega jezika v srbski in v slovenski jezik, doktorirala pa iz primerjalne slovensko-srbske slovnice. Aktivna je na več področjih, predvsem na področju izobraževanja slovenskega jezika v srbskem okolju. Od leta 1995 je imenovana sodna prevajalka za slovenski jezik v Srbiji.

Na Filološki fakulteti v Beogradu je uvedla slovenščino kot drugi/tuji jezik kot možnost vzporednega študija (na Oddelku za splošno jezikoslovje) in kot izbirni predmet (od leta 2007 na Oddelku za srbski jezik in književnost). Sama se je med drugim izobraževala tudi pri akademiku Jožetu Toporišiču.

Je avtorica oz. soavtorica številnih člankov, učbenika za učenje slovenskega jezika na najvišji  ravni ter srbsko-slovenskega in slovensko-srbskega slovarja.