Seminar hrv., bos. in srb. pravnega jezika – Izola, okt. 2015

V Združenju stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije se lahko pohvalimo z izjemno dobro udeležbo dvodnevnega dogodka za hrvaški, bosanski in srbski pravni jezik.

Dogodka, ki je potekal v hotelu Marina v Izoli, 17. in 18. oktobra 2015, se je udeležilo 30 slušateljev iz vseh koncev Slovenije. Najbolje sta bili zastopani primorska in štajerska regija.

 

 

Vrhovni državni tožilec svetnik Hinko Jenull je govoril o vplivu sprememb kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku na prevajanje v hrvaški, bosanski in srbski jezik. Izpostavil je spremembe organizacijske zakonodaje v Republiki Sloveniji in predstavil vzporedne institute na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji. Na podlagi načel sodnega prevajanja pa je ponudil kriterije prevajanja v sodnih odločbah. Ti utemeljijo na kriterijih preverjanja pisnega in ustnega znanja jezika na preiskusu znanja za sodne tolmače pri Ministrstvu za pravosodje in na Hamburških smernicah za izdelavo overjenih prevodov.

 

Višja predavateljica dr. Martina Bajčić s Pravne fakultete na Reki je govorila o vlogi terminologije pri praDr. Martina Bajčićvnem prevajanju, o razliki med pojmom in poimenovanjem, o terminoloških posebnostih evropskega prava in o Direktivi 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ter o implementaciji direktive v hrvaško pravo. Dr. Bajčić je naslednica znamenite prof. dr. Susan Šarčević, ki velja v svetu za eno najvidnejših strokovnjakinj na področju pravnega prevajanja.

 

Docentka dr. Amira Sadiković s Filozofske fakultete v Sarajevu se je Dr. Amira Sadikovićodsredotočila na predstavitev treh entitet v Bosni in Hercegovini, to so Federacija Bosne in Hercegovine, Republika Srbska in kanton Brčko in pojasnila strukturo treh vej oblasti, kot tudi specifičnosti pravne situacije v Bosni in Hercegovini ter posledično specifike v pravnem jeziku.

 

 

Profesor dr. Miodrag V. Orlić, upokojeni profesor na Pravni fakulteti v Prof. dr. Miodrag V. OrlićBeogradu in sodnik na Vrhovnem sodišču v Srbiji v letih  1986 – 1992, je razpravljal o srbskem pravnem stilu in o pravni terminologiji, s posebnim poudarkom na civilnem pravu. Osredotočil se je na moderni srbski pravni jezik, ki ga je zasnoval Mihajlo Konstantinović, profesor na pravni fakulteti v Beogradu, s čimer je želel ponuditi potrebno zgodovinsko razumevanje za razvoj srbskega pravnega jezika.

 

Udeleženci v Izoli
Udeleženci v Izoli, seminar hrv., bos. in srb. pravnega jezika