Pravni predpisi

Pravni predpisi

Na tej strani boste našli pravne predpise, pojasnila, stališča, tolmačenja in drugo, ki jih je izdalo resorno ministrstvo oz. pristojni organ o delu sodnih tolmačev.

AKTUALNO

Aktualni predpisi za sodne tolmače v Republiki Sloveniji, veljavni od 1. 1. 2019

Zbirka dokumentov in sosledje dogodkov v Državnem zboru Republike Slovenije v zvezi z Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih od predloga zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila 11. januarja 2018 Državnemu zboru do sprejetja besedila zakona v Državnem zboru 22. marca 2018

 1. Portal dokumentov Državnega zbora o ZSICT, 11. 1. – 22. 3. 2018
 2. Mnenje Združenja SCIT v DZ RS, 6. 3. 2018

Mnenje in stališča Združenja SCIT do izhodiščih tez in do predloga Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, ki ga je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije prvič predstavilo strokovni javnosti 14. 4. 2017

 1. Predlog ZSICT v prvo obravnavo, EVA: 2017-2030-0038, Odbor za pravosodje DZ RS, MP RS (5. 1. 2018)
 2. Obvestilo o posredovanju gradiva (predlog zakona) na Vlado Republike Slovenije, MP RS (5. 1. 2018)
 3. Predlog ZSICT, MP RS (16. 12. 2017)
 4. Dopis Ministrstva za pravosodje o ključnih uskladitvah v novem predlogu ZSICT (14. 12. 2017)
 5. Mnenje in pripombe Združenja SCIT na predlog ZSICT (27. 10. 2017)
 6. Novi predlog izhodiščnih tez za pripravo ZSICT, besedilo predloga zakona in obrazložitev členov, MP RS (11. 9. 2017)
 7. Vabilo Ministrstva za pravosodje k strokovnemu usklajevanju na nove izhodiščne teze in besedilo predloga ZSICT (11. 9. 2017)
 8. Mnenje in pripombe Združenja SCIT na pripravo vprašalnika za sodišča (12. 7. 2017)
 9. Poziv Ministrstva za pravosodje za sodelovanje glede vsebine vprašalnika za sodišča za potrebe optimizacije ZSICT (16. 6. 2017)
 10. Vabilo Ministrstva za pravosodje na PRVO ustno izmenjavo mnenj, stališč in predlogov glede tez s predlogom ZSICT (30. 5. 2017)
 11. Stališča in strokovno mnenje o Izhodiščnih tezah za pripravo Zakona o SICT, Združenje SCIT (14. 5. 2017)
 12. Pojasnilo Ministrstva za pravosodje RS glede poziva Združenja SCIT, da med naslovnike za strokovno usklajevanje vključijo tudi Združenje SCIT, ki pred tem ni bilo uvrščeno na seznam naslovnikov (25. 4. 2017)
 13. Osnutek zakona – izhodiščne teza za pripravo Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, besedilo predloga zakona in primerjalno pravna ureditev, MP RS (14. 4. 2018)
 14. Dopis Ministrstva za pravosodje RS za strokovno usklajevanje o izhodiščih tezah s predlogom Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih (14. 4. 2017)

Mnenje in zahteve Združenja do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2013-2030-0109) v dopisu Državnemu zboru RS (stališča so bila predstavljena predsednici in koalicijskim poslancem Odbora za pravosodje ter v pisni obliki posredovana Državnemu zboru RS 13. januarja 2015)

 1. Dopis Združenja DZ RS  (13. 1. 2015)
 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2013-2030-0109) (objavljeno 28.11.2014 na spletni strani Ministrstva za pravosodje)
 3. Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih v skrajšanem postopku (ZS-L) v skrajšanem postopku, EPA 247-VII z dne 20. 2. 2015
 4. Mnenje Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L) – skrajšani postopek, EPA 247-VII z dne 6. 2. 2015

Medijske vsebine

 • Seja delovnega telesa – 6. seja Odbora za pravosodje v Državnem zboru 11. 2. 2015posnetek RTV SLO (nastop predsednice Združenja na 57:28 minuti)
 • “Studio ob 17ih” na 1. programu Radia Slovenija, 25. 2. 2015 – tema Mala pravosodna reforma (novela Zakona o sodiščih in sprejetje amandmaja o sodnih cenilcih, izvedencih in tolmačih)

Pravni predpisi za sodne tolmače in stališča MP RS

 1. Zakon o sodnih cenilcih, sodnih izvedencih in sodnih tolmačih (ZSICT) – UL RS 22/18 (objavljeno v Ur. l. RS 4. 4. 2018) – datum sprejetja 22. 3. 2018, datum začetka veljavnosti 5. 7. 2018 (5. – 13. člen Strokovni svet), datum začetka uporabe 1. 1. 2019
 2. Dolžnost poročanja o spremembah oz. veljavnosti obstoječih podatkov sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev Ministrstvu za pravosodju do 31. januarja za tekoče koledarsko leto (14. 12. 2017)
 3. Dodatna pojasnila MP o dokazilih strokovnega izpopolnjevanja za sodne tolmače – dopis Ministrstva za pravosodje RS, 3. 2. 2015
 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K; UL RS 63/2013 (objavljeno v Ur. l. RS 26. 7. 2013) – 40. in 41. člen (deponiranje podpisov in pečatov sodnih tolmačev)
 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih – UL RS 35/2013 (objavljeno v Ur. l. RS 26. 4. 2013)
 6. Pojasnilo MPJU – izobraževanje sodnih tolmačev – dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS, Direktorat za pravosodno upravo, 19. 11. 2012 (odziv ministrstva na strokovni posvet za sodne tolmače na Brdu pri Kranju, 14. 11. 2012)
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih – UL RS 1/2012 (objavljeno v Ur. l. RS 6. 1. 2012) – 29.a člen (Predložitev dokazil o strokovnem izpolnjevanju)
 8. Pravilnik o sodnih tolmačih – UL RS 88/2010 (objavljeno v Ur. l. RS 5. 11. 2010)
 9. Zakon o sodiščih – UPB4 – UL RS 94/2007 (objavljeno v Ur. l. RS 16. 10. 2007)

Dokumenti, predstavljeni na dogodkih Združenja

 1. Pravilnik o sodnih tolmačih v luči zadnjih sprememb – Mojca Prus, Ministrstvo za pravosodje RS (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)
 2. Izplačilo nagrade in stroškov sodnim tolmačem neposredno na njihov račun – pojasnilo – Ministrstvo za pravosodje RS, Direktorat za pravosodno upravo, 26. 1. 2012 (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)
 3. Davčna obravnava dohodkov izvedencev in tolmačev, ki sodelujejo v sodnih postopkih – pojasnilo DURSa (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)

Medijske vsebine z omembo oz. nastopom predstavnikov Združenja

 1.    1. Konferenca stalnih sodnih prevajalcev in tolmačev Srbije, 24. – 25. 9. 2016, Novi Sad – vabljeno predavanje predsednice Združenja https://vimeo.com/188340533 (kratek odlomek iz govora predsednice Združenja s podnapisi, na dogodku s konsekutivnim tolmačenjem, na 16:29 minuti)
 2.  Raziskovalni članek časopisne hiše Delo o poneverbah pri overjanju sodnih prevodov, “Cenejši “sodni” prevod se lahko izkaže za zelo dragega”, Dragica Jaksetič, Delo, 29. 10. 2015, http://www.delo.si/novice/slovenija/cenejsi-sodni-prevod-se-lahko-izkaze-za-zelo-dragega.html in Delo-29-10-2015-2-stran-Cenejši-sodni-prevodi-Dragica Jaksetič.