Združenje se predstavi

Združenje se predstavi

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije je bilo ustanovljeno kot prostovoljno, nepridobitno društvo fizičnih oseb 13. februarja 2012 v Ljubljani. »Audiatur et altera pars« je načelo obojestranskega zaslišanja oz. pravica, da »se sliši tudi druga stran«. Ta pravica je zapisana v 6. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in v 22. členu Ustave Republike Slovenije. Izhajajoč iz te pravice smo ustanovili društvo sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev, da bi služili tistim, ki potrebujejo naš glas. Zato Združenje zastopa interese stalnih sodnih tolmačev na območju Republike Slovenije in v tujini ter skrbi za vseživljenjsko izobraževanje sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev.

Združenje danes šteje skupno 90 članov (februar 2018). Vztrajno rastemo. Pri svojem delu smo realni in profesionalni. Ponosni smo na to, da se tudi drugi radi zgledujejo po nas.

Smo društvo za ljudi z vizijo.

Več o tem, kako se je vse začelo, si lahko preberete v Zgodovini.
Organi Združenja so predstavljeni tukaj.