DEDNO PRAVO - splošni pravni seminar, 17. 11. 2022

DEDNO PRAVO – splošni pravni seminar, 17. 11. 2022

Prijave na seminar so zaključene! 

>> Termin, izvedba, vrsta izobraževanja >>

Četrtek, 17. november 2022 – izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri in obsega štiri (4) šolske ure z dodatnim časom za razpravo. Seminar se zaključi ob 20:30.

Splošni pravni seminar za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike, zaposlene v javnem sektorju in zainteresirano javnost.

>> Program seminarja >>

 • Pojem dedovanja (namen);
 • vrste dedovanja (zakonito, oporočno);
 • dediči (zakoniti, oporočni, nujni) in volilojemniki,
 • dedni redi (I., II., III., dedni deleži);
 • oporoke (vrste oporok, obličnost, oporočne priče, Centralni register oporok);
 • dedovanje po splošnih določilih ZD in posebnosti dedovanja po ZDKG;
 • obseg zapuščine (premično in nepremično premoženje, pravice, terjatve, dolgovi);
 • upniki v zapuščinskem postopku (navadni, privilegirani);
 • dedne izjave (sprejem, odstop, odpoved) in dedni sporazum;
 • Sklep o dedovanju (vsebina, pravni pouk, izvršitev);
 • Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (dedovanje v tujini, prevajanje evropskih potrdil o dedovanju, e-justice).

>> Naša predavateljica >>

sod. Tanja Dolar Božičsodnica pri Okrožnem sodišču v Celju. 

O predavateljici

Tanja Dolar Božič, univ. dipl. iur. (1974)

Dolar Božičeva je odraščala v Švici in se tam tudi šolala. Univerzitetni študij prava je zaključila na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1999 se je zaposlila pri Okrajnem sodišču v Celju in bila leta 2005 imenovana na sodniško mesto. Od leta 2008 do oktobra letos je bila nepravdna in zapuščinska sodnica pri organizacijski enoti Okrožnega sodišča v Celju. Od novembra dalje pa opravlja delo družinske sodnice tega sodišča.

V okviru svoje službe se profesionalno ukvarjala s področjem dednega prava, ki je s sprejemom Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju poseben izziv za dediče, kot tudi za sodnike, ki se srečujejo z mednarodnim elementom v dednih zadevah.

Leta 2015 je bila imenovana za stalno sodno tolmačko za nemški jezik, kar ji daje priložnost, da se v okviru službe in izven nje srečuje s tujimi strokovnjaki s področja dednega prava za izmenjavo mnenj in izkušenj.

 


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (dne 13. 2. 2012). Združenje ima svoj sedež v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se ukvarja izključno s sodnim tolmačenjem in pravnim prevajanjem v Republiki Sloveniji, ter skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Kandidat za članstvo v Združenju SCIT® lahko postane le oseba, ki je bila imenovana v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazuje dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 Združenje SCIT® praznuje svojo 10. obletnico obstoja in delovanja. Od leta 2017 je redni član mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bilo ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila ustanoviteljica, predsednica in članica Združenje SCIT®, lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, ki skupaj z dodatnimi tremi predstavniki za zagotovitev uravnotežene geografske zastopanosti predstavlja eno od sedemnajstih članov FIT Council, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020).

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Združenje je leta 2017 registriralo skrajšano ime Združenje SCIT, ki ga pred tem ni izbralo in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica združenja je torej sestavni del polnega imena društva, kot tudi skrajšanega imena.