Organi združenja

2. Mandatno obdobje 2016-2020

Upravni odbor

Foto: Foto Koli, Celje
Z leve proti desni: Tanja Dolar Božič (članica), Brina Zapušek (tajnica), Viktorija Osolnik Kunc (predsednica), Valter Vindiš (član), na sliki manjka Marjeta Sekirnik (članica)

Predsednica:

Tajnik:

 • Brina Zapušek, univ. dipl. prav., sodna tolmačka za angleški jezik

Člani:

 • Tanja Dolar Božič, univ. dipl. prav., sodna tolmačka za nemški jezik
 • Valter Vindiš, univ. dipl. prav., sodni tolmač za hrvaški jezik
 • Marjeta Sekirnik, prof. angl. in ital., sod. tolmačka za angleški in hrvaški jezik

Nadzorni odbor

Predsednik:

 • Aleksander Forštner, univ. dipl. ekon., sodni tolmač za nemški jezik

Članici:

 • Nives Dokl Lavrič, prof. nem; sodna tolmačka za nemški jezik
 • Breda Kavčič, v. uprav., sodna tolmačka za srbohrvaški jezik

Častno razsodišče

Predsednik:

 • dr. Borut Holcman, dipl. teol., sodni tolmač za gotico

Članici:

 • Nina Drnovšek, univ. dipl. prav., sod. tolm. za angleški, hrvaški in bosanski j.
 • mag. Rosvita Šengelaja, prof. nem. in slov., sodna tolmačka za nemški jezik

Nadomestna članica:

 • Mojca Erman, univ. dipl. prav., LL.M., sodna tolmačka za angleški jezik

Odbor za izobraževanje

Članice:

Predsednica:

 • Mojca Ceferin, univ. dipl. prev. angl. in nem., sodna tolmačka za angleški jezik

Članici:

 • Gorica Milojević, dipl. prof. jugoslov. knj. in srbhrv. j., sod. tolm. za srb. in bos. j.
 • mag. Katarina Drobnič Sterle, univ. dipl. ekon., sodna tolmačka za nemški jezik

2012-2016