Statistični podatki o članih Združenja

 • Število članov: 90 (februar 2018)
 • Vpisani člani v imenik sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev: 73
 • Število jezikov: 20
 1. albanski: 2
 2. angleški: 30
 3. bosanski: 7
 4. črnogorski: 2
 5. francoski: 1
 6. gotica: 1
 7. hrvaški: 13
 8. italijanski: 5
 9. japonski: 1
 10. madžarski: 3
 11. makedonski: 1
 12. nemški: 34
 13. poljski: 1
 14. romunski: 3
 15. ruski: 4
 16. slovaški: 1
 17. španski: 2
 18. srbohrvaški: 2
 19. srbski: 9
 20. ukrajinski: 1