Seminar bosanskega jezika, 19.05.2018

Seminar bosanskega jezika, 19.05.2018

Ker se v Združenju SCIT zavedamo pomembnosti izobraževanja in diseminacije manjših jezikov, predvsem tistih, ki ostajajo spregledani, smo leta 2015 prvič izvedlo samostojni seminar bosanskega jezika.

Letos pripravljamo že tretji samostojni seminar bosanskega jezika. Že drugič zapored ga bo vodila predavateljica Amra Halilović Đurković.

Prevajalci, tolmači in ljubitelji južnoslovanskih jezikov se bodo seznanili z nekaterimi splošnimi pravopisnimi pravili bosanskega jezika, ki prevajalcu oziroma tolmaču povzročajo največ preglavic. Poleg pravopisnih pravil bodo na praktičnih primerih kratkih prevodov predstavljene tudi pogoste napake, ki se pojavljajo med prevajanjem in tolmačenjem iz slovenskega v bosanski jezik.

Predavateljica: Amra Halilović Đurković, univ. dipl. slov.

Sobota, 19. maj 2018, 9.15 – 13.00 ure (z dvema krajšima odmoroma) v City hotelu v Ljubljani

Predavateljica bo v bosanskem jeziku obravnavala naslednje teme (navajamo jih v izvirniku):
 1. Kratak uvod
 2. Turcizmi (i orijentalizmi) u bosanskom jeziku
 3. Kategorije turcizama u bosanskom jeziku
 4. Pravopisna pravila:
  • apostrof
  • gubljenje suglasnika
  • jednačenje suglasnika
  • sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (negacija glagola, zamjenice i sl.)
  • tačka (razlika sa slovenskim jezikom, ujedno i pisanje brojeva)
  • veliko i malo slovo (razlika sa slovenskim jezikom)
  • persiranje velikim slovom (razlika sa slovenskim jezikom)
  • konjugacija glagola
  • deklinacija zamjenica (i imenica kao što je npr. Banja Luka)
  • genitiv na bosanskom i slovenskom jeziku
  • zadaci i vježbe

O predavateljici

Amra Halilović Đurković

Letnik 1985, univ. dipl. slovenistka, doktorska kandidatka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer slavistični študiji.

Predavateljica se ukvarja z raziskovanjem področja sociolingvistike, s posebnim poudarkom na jezikovnem repertoarju priseljencev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji.  Je avtorica več člankov s področja slovenistike in sociolingvistike (s poudarkom na bilingvizmu). Prav tako je tudi soavtorica Bosansko-slovenskega slovarja, ki je izšel leta 2014 pri Slavističnem komiteju v Sarajevu in pri Kulturno-izobraževalnem zavodu Averroes v Ljubljani. Ima večletne izkušnje kot prevajalka, lektorica, ter kot učiteljica slovenščine kot tujega jezika.

 

Cenik in prijava