Seminar hrvaškega pravnega jezika – 3. 12. 2016

V Združenju stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije že drugič pripravljamo specializiran seminar hrvaškega pravnega jezika. Namenjen je sodnim tolmačem za hrvaški jezik, prevajalcem in drugi zainteresirani javnosti.

Na seminarju se bomo osredotočali na hrvaški pravni jezik na civilno pravnem področju. Predavateljica dr. Martina Bajčić s Pravne fakultete na Reki bo govorila o napačnih prevodnih ustreznicah in o nedoslednostih v pravni terminologiji, prav tako pa tudi o poimenovanju sodišč.

Dogodek bo potekal v soboto, 3. decembra 2016, od 9.15 do 13.15 ure (z daljšim odmorom) v Austria Trend hotelu v Ljubljani

Predavateljica: dr. Martina Bajčić (Pravna fakulteta na Reki) bo obravnavala naslednje teme v hrvaškem jeziku:

 • Analiza pravnog jezika (pravničkog leksika i zakonskoga nazivlja)
  • Učestali nazivi građanskog prava: građansko procesno pravo, parnično, ovršno, stečajno
  • (npr. tužba vs. tužbeni zahtjev) koristiti/upotrijebljavati/raspolagati
  • ovrha/pljenidba/konfiskacija/oduzimanje
  • rješenje/zaključak/odluka/nagodba
  • ročište vs. rasprava
  • najvažniji pojmovi ZPP-a, OZ-a
  • osvrt na najčešće pogreške u odabiru pravnih termina (ovjeren vs. ovjerovljen; razbojništvo, otuđiti)
 • Analiza primjera pravnih tekstova (potvrda, uvjerenja, zahtjeva, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o slobodnom bračnom statusu, prijedloga za ovrhu, tužbenog zahtjeva, titula, vjerodostojnih vs. ovršnih isprava, rješenje o nasljeđivanju)
 • Jezične promjene u nacionalnim pravnim tekstovima zbog utjecaja zakonodavstva EU-a i smjernica EU-a za izradu propisa
 • Pregled terminoloških novina u nazivima pravosudnih institucija i ministarstva RH-a

Seminar bo potekal v hrvaškem jeziku

 

Kotizacija in prijava na seminar

O predavateljici

dr. Martina Bajčić, univ. spec. iur.

Dr. Bajčić (1981), prof. angleščine in nemščine, je leta 2012 zaključila specialistični študij Pravo evropskih integracij ter leta 2014 doktorirala s področja jezikoslovja. Od leta 2007 je sodna tolmačka za angleški in nemški jezik. Je višja predavateljica za angleško in nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti na Reki. Prav tako sodeluje v podiplomskem programu študijske smeri prevajalstvo Filozofske fakultete na Reki s predmetom Pravo Evropske unije in terminologija. Njeno raziskovalno področje sta pravno prevajanje in pravna terminologija. Sodeluje pri dveh nacionalnih raziskovalnih projektih na temo prevajalske strategije EU in pravna terminologija EU. Izobraževala se je v Avstriji, Nemčiji in v ZDA. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter urednica monografije z naslovom Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU, ki je izšla novembra 2016 pri angleški založbi Cambridge Scholars Publishing. Več o monografiji si lahko ogledate tukaj.