Članarina

18. člen Statuta določa, da ustanovni zbor Združenja določi višino letne članarine, kasneje pa Občni zbor Združenja na predlog Upravnega odbora ali članov Združenja.

Člani so na 11. občnem zboru 6. aprila 2022 določili letno članarino za leto 2022 v višini € 40. Vsi člani jo poravnajo do datuma valute določen na računu za plačilo članarine. Prav tako člani v roku treh mesecev od včlanitve v Združenje SCIT® prejmejo člansko izkaznico in nalepko za koledarsko leto, s katero izkazujejo članstvo v Združenju SCIT®.

Društvo je od leta 2017 polnopravni član mednarodne zveze FIT (https://fit-ift.org/). Članstvo daje članom Združenja SCIT® pravico, da se lahko udeležujejo dogodkov, ki jih organizirajo druga društva – člani zveze FIT po svetu, pogosto se za člane FIT-a ponuja posebna FIT kotizacijo.