Članarina

18. člen Statuta določa, da ustanovni zbor Združenja določi višino letne članarine, kasneje pa Občni zbor Združenja na predlog Upravnega odbora ali članov Združenja.

Člani so na 6. občnem zboru 26. januarja 2017 določili letno članarino za leto 2017 v višini € 30. Novi člani jo poravnajo v roku 15 dni od izdaje sklepa o imenovanju v člana Združenja. Že imenovani redni in pridruženi člani pa do 1. aprila za tekoče koledarsko leto.