Mandatno obdobje 2016-2021

Upravni odbor
Predsednica: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Tajnik: Brina Zapušek
Člani: Marjeta Sekirnik, Valter Vindiš, Tanja Dolar Božič

Nadzorni odbor
Predsednik: Aleksander Forštner
Člana: Nives Dokl Lavrič, Breda Kavčič

Častno razsodišče
Predsednik: dr. Borut Holcman
Člana: Nina Drnovšek, mag. Rosvita Šengelaja

Odbor za izobraževanje
Predsednica: Mojca Ceferin
Člana: Gorica Milojević, mag. Katarina Drobnič Sterle


Upravni odbor 2016-2021

Foto: Foto Koli, Celje
Z leve proti desni: Tanja Dolar Božič (članica), Brina Zapušek (tajnica), Viktorija Osolnik Kunc (predsednica), Valter Vindiš (član), na sliki manjka Marjeta Sekirnik (članica)