Združenje SCIT član mednarodne zveze prevajalcev FIT

Društva držav članic Mednarodne zveze prevajalcev FIT – Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators (http://www.fit-ift.org/) s sedežem v Franciji, so 1. avgusta 2017 na generalni skupščini v Brisbaneu, Avstralija Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT potrdila za stalno članico te mednarodne organizacije.

Veliko truda je bilo vloženega v same priprave na članstvo, ki so trajale več mesecev. Sem sodi tudi posodobitev Statuta Združenja in izbor ter registracija kratkega imena združenja. S kratico SCIT, ki pomeni  “Slovene Court Interpreters and Translators”, se društvo odslej lahko prepoznavno predstavlja po vsem svetu.

Na tem mestu bi se radi iskreno zahvalili vsem, ki so dejavno sodelovali pri pripravah na članstvo v zvezi FIT. Posebej bi izpostavili članici Združenja SCIT Marjeto Sekirnik, ki je pripravila angleški prevod novega statuta Združenja SCIT in Brino Zapušek, ki je poskrbela za pravno redakcijo.

V Mednarodno zvezo prevajalcev FIT so lahko kot polnopravni člani (z glasovalno pravico) vključena društva prevajalcev in tolmačev, lahko jim je pa tudi sprva dodeljen le status člana opazovalca. Prevajalski instituti in izobraževalne ustanove so lahko v zvezo včlanjeni kot pridruženi člani (brez glasovalne pravice).

Zveza FIT je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in šteje danes prek 140 društev prevajalcev in tolmačev iz 60 držav s celega sveta, ki skupno zastopajo dobrih 80 tisoč prevajalcev.

V svétu zveza FIT uživa izjemen ugled, saj je omenjena organizacija izredno cenjena in priznana med strokovnjaki in poznavalci prevajalske in tolmaške stroke, prav tako pa je tudi prepoznavna organizacija na družbeno-političnem področju. V Sloveniji je mednarodna zveza FIT še sorazmerno slabo poznana, saj so se kultura in skupnosti strokovnega in drugega neliterarnega prevajanja in tolmačenja začele šele v zadnjem času bolj opazno pojavljati v javnosti.

Članstvo Združenja SCIT v omenjeni zvezi pomeni res velik in ključen korak k prispevanju h kakovosti na področju prevajanja in tolmačenja. To je pomembno še zlasti za vse, ki se s prevajanjem oz. s tolmačenjem ukvarjajo brez ustrezne strokovne izobrazbe, posebej iz nefiloloških strok, pa četudi uspešno že vrsto let. V svetu smo v svoji stroki glede tega prava redkost.

Tudi zato bo članstvo Združenja SCIT v zvezi FIT korak bliže, ne le našim ciljem po doseganju in zastopanju kakovosti in odličnosti na področju pravnega prevajanja in tolmačenja, temveč tudi k ozaveščanju o tem, kdo je prevajalec oz. tolmač, kakšni so mednarodni standardi na tem področju, ter s kakšnimi vprašanji se soočajo prevajalci in tolmači po svetu.

Podrobnosti o 21. svetovnem kongresu FIT-a, ki je potekal v Brisbaneu od 3. do 5. avgusta 2017, si lahko ogledate tukaj: http://www.fit2017.org/.

Prvi korak k prepoznavnosti prevajalske in tolmaške stroke pa smo v Združenju SCIT storili z nominacijo najvidnejše članice našega združenja, dolgoletne prevajalke ter predavateljice angleškega jezika, ki vrsto let izobražuje in vzgaja bodoče in že imenovane sodne tolmače za angleški jezik, mag. Marine Štros Bračko. Zveza FIT je med številnimi nominacijami izbrala prav kandidatko našega društva in jo 3. julija 2017 predstavila kot ime tedna med prevajalci na svoji Facebook strani.

Objavo si lahko ogledate na uradni Facebook strani Mednarodne zveze prevajalcev FIT https://www.facebook.com/FIT-International-Federation-of-Translators-395420590553230/?fref=ts

ali med objavami na spletni strani Facebook strani našega združenja (https://www.facebook.com/sodnitolmaci.si/posts/811966098961761?notif_t=notify_me_page&notif_id=1499108147929600)

Vse obiskovalce naših spletnih strani vabimo, da navedeno objavo všečkajo.

Generalna skupščina FIT
Združenje SCIT, delegacija
Predstavniki društev FIT