Italijanski pravni seminar - 24. februar 2023 (pet.)

Italijanski pravni seminar – 24. februar 2023 (pet.)

ITALIJANSKO DEDNO PRAVO

PRIJAVE SO ZAPRTE.

Jezikovno specifično izobraževanje v italijanskem jeziku

#SCITlegalcpd #italijanski #pravni #seminar #pravni #prevajalci


Izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri, in obsega štiri (4) šolske ure, z dodatnim časom za razpravo. Konec seminarja je ob 20:30.

Za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike, zaposlene v javnem sektorju in zainteresirano javnost

Pravna podlaga za sodne tolmače – tretji odstavek 21. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21)


PROGRAM

Italijansko dedno pravo ∼ Le successioni per causa di morte nel diritto italiano

Teme:

  1. Splošna načela – Principi generali
  2. Prehod zapuščine na dediče – Acquisto dell’eredità
  3. Odpoved dediščini – Rinuncia all’eredità
  4. Dedovanje na podlagi zakona – Successione legittima
  5. Dedovanje na podlagi oporoke – Successione testamentaria
  6. Nujni delež – Successione necessaria
  7. Delitev dediščine – Divisione dell’eredità
  8. Čezmejno dedovanje in evropsko potrdilo o dedovanju – Successioni internazionali e certificato successorio europeo

O predavateljici

Dr. Tereza Pertot, Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu

Tereza Pertot je odvetnica in raziskovalka na področju civilnega prava.

Po zaključenem študiju na pravni fakulteti v Trstu je na Univerzi v Veroni (v sodelovanju z Univerzo v Regensburgu) doktorirala iz evropskega zasebnega prava.

Leta 2016 je uspešno opravila odvetniški izpit. Od junija 2017 do decembra 2019 je bila zaposlena na podoktorskem projektu na univerzi v Bayreuthu, od leta 2020 pa je raziskovalka na področju civilnega prava na Oddelku za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu.

Od leta 2022 je habilitirana za univerzitetno profesorico druge stopnje. Je avtorica monografije in več znanstvenih člankov.


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®”, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (13. 2. 2012). Sedež društva je v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se posveča sodnim tolmačem in pravnih prevajalcevm v Republiki Sloveniji. Skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Člani Združenja SCIT® so lahko osebe, ki so imenovane v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazujejo dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 je Združenje SCIT® praznovalo 10. obletnico obstoja in delovanja. Leta 2017 je postala redna člana mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bila ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, ustanoviteljica, predsednica in članica Združenja SCIT®, s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Zaradi zagotovitve uravnotežene geografske zastopanosti, ima FIT Council še tri pridružene člane v FIT Council. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020). Zaščita znamke velja za uporabo podobe in vsebine, ne glede na barvo znamke.

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Leta 2017 je društvo registriralo skrajšano ime “Združenje SCIT”, ki ga pred tem ni izbralo, in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica “SCIT” je torej sestavni del polnega, kot tudi skrajšanega imena društva.