FRANCOSKI JEZIK (2023)

FRANCOSKI JEZIK (2023)

Jezikovno specifično izobraževanje v francoskem jeziku

četrtek, 19. januarja 2023

Prijave na seminar so zaključene

#SCITlegalcpd #francoski #pravni #seminar #pravni #prevajalci


Izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri, in obsega štiri (4) šolske ure, z dodatnim časom za razpravo. Konec seminarja je ob 20:30.

Za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike, zaposlene v javnem sektorju in zainteresirano javnost

Pravna podlaga za sodne tolmače – tretji odstavek 21. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21)


Program francoskega seminarja

Izbor jezikovnih značilnosti francoskega pravnega jezika:

  • ločila s poudarkom na rabi vejice in dvopičja,
  • (napačna/ne)raba nekaterih predlogov oz. prislovov.

Pogoste napake oz. posebnosti pravnega jezika (stilistične, sintaktične in leksikalne):

  • dolžina stavka, zanikanje, trpni način, brezosebne glagolske oblike,
  • pomenske razlike med »conformité/compatibilité, éventuellement/le cas échéant, avoir/être convenu, parce que/car/pour/faute de, sur le plan/au plan/au niveau (de), …«.

Terminologija francoskega dednega prava:

  • kratek uvod
  • obravnava pojmov »testament, testateur, tester, testamentaire; héritier, hérédité, héréditaire; legs, légataire; succéder, succession, successoral«.

Naša predavateljica

doc. dr. Sonia Vaupot, prof. franc. in špan. j.

docentka za prevodoslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

O predavateljici

Sonia Vaupot (1963) je leta 2001 doktorirala s področja prevodoslovja na francoski Université Paris XII.

Od leta 2003 je docentka za prevodoslovje na Oddelku za prevajalstvo ljubljanske filozofske fakultete. V študijskem letu 2008/2009 je predavala kot vabljena profesorica na Visoki šoli za vzhodne jezike Inalco v Parizu. Od leta 2017 redno sodeluje z Université Paris Cité pri projektu izdelave spletnega slovarja francosko-slovenskega strokovnega jezika.

Njeno raziskovalno področje zajema prevodoslovje, francoski strokovni jezik, strokovno frazeologijo in terminologijo. Je avtorica učbenikov o francoski družbi in kulturi ter znanstvene monografije. Objavila je več znanstvenih člankov.

 


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®”, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (13. 2. 2012). Sedež društva je v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se posveča sodnim tolmačem in pravnih prevajalcevm v Republiki Sloveniji. Skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Člani Združenja SCIT® so lahko osebe, ki so imenovane v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazujejo dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 je Združenje SCIT® praznovalo 10. obletnico obstoja in delovanja. Leta 2017 je postala redna člana mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bila ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, ustanoviteljica, predsednica in članica Združenja SCIT®, s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Zaradi zagotovitve uravnotežene geografske zastopanosti, ima FIT Council še tri pridružene člane v FIT Council. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020). Zaščita znamke velja za uporabo podobe in vsebine, ne glede na barvo znamke.

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Leta 2017 je društvo registriralo skrajšano ime “Združenje SCIT”, ki ga pred tem ni izbralo, in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica “SCIT” je torej sestavni del polnega, kot tudi skrajšanega imena društva.