mag. Viktorija Osolnik Kunc

  • Predsednica Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije
  • Doktorska kandidatka (Tema dispozicije: Profil sodnega tolmača in vloga prenosa znanja)
  • Magistra znanosti iz nemškega jezikoslovja (2005)
  • Diplomirana prevajalka nemščine, profesorica angleščine (1997)
  • Visokošolska učiteljica za nemški jezik (od leta 1999)
  • Sodna tolmačka za nemški jezik (imenovanje 18. 6. 1999)
  • Prevajalka in tolmačka v diplomatski službi (do 1999)
Izbrana bibliografija
Izbor predavanj