Poročilo predsednice za 1. mandatno obdobje 2012-2016