De Facto

Dejstva in pogledi

Združenje SCIT    Mnenje in pripombe na predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 27.10.2017

Stališče Združenja SCIT na predlog ZSICT
Klik na dokument v PDF obliki >>

Delo     Štetje potrdil o usposobljenosti ne šteje prav veliko

Članek Majde Vukelić, objavljen v Delu, 03.10.2017, o novostih, ki jih naj bi prinašal novi zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
Klik na spletno povezavo članka >>

MP RS    Predlog Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, september 2017

Izhodiščne teze za pripravo Zakona o SICT, pregled zgodovine normativnega urejanja in predlog zakona, Ministrstvo za pravosodje RS, september 2017
Klik na dokument v PDF obliki >>

Združenje SCIT    Stališča in strokovno mnenje o Izhodiščnih tezah za pripravo Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 14.05.2017

Stališče Združenja SCIT na izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT
Klik na dokument v PDF obliki >>

MP RS    Izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT, maj 2017

Besedilo predloga zakona ter primerjalno pravna ureditev za področje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, Ministrstvo za pravosodje RS, maj 2017
Klik na dokument v PDF obliki >>

Delo    Zakaj se cenejši “sodni” prevod lahko izkaže za zelo dragega?

Previdnost pri izbiri prevajalca ni odveč. Članek Dragice Jaksetič, objavljen v Delu, 29.10.2015
Klik na članek v PDF obliki >>

Združenje SCIT    Mnenje na novelo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), 13.01.2015

Klik na mnenje v PDF obliki >>