De Facto

Dejstva in pogledi

Stališča in strokovno mnenje o Izhodiščnih tezah za pripravo Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 14.05.2017

Stališče Združenja SCIT na izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT
Klik na dokument v PDF obliki >>

Izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT

Besedilo predloga zakona ter primerjalno pravna ureditev za področje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev Ministrstva za pravosodje RS, 2017
Klik na dokument v PDF obliki >>

Zakaj se cenejši “sodni” prevod lahko izkaže za zelo dragega?

Previdnost pri izbiri prevajalca ni odveč. Članek Dragice Jaksetič, objavljen v Delu, 29.10.2015
Klik na članek v PDF obliki >>

Mnenje Združenja na novelo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), 13.01.2015

Klik na mnenje v PDF obliki >>