IV. del: Srbski pravni seminar – Prof. dr. M. Orlić

Seminar hrvaškega, bosanskega in srbskega pravnega jezika

Predavatelj: Prof. dr. Miodrag Orlić

Nedelja, 18. oktober 2015 popoldne

  • 14.30-16.00 – Srbska pravna terminologija – razvoj pravnih pojmov in pravnih konceptov po drugi svetovni vojni – pregled nekaterih pomembnejših pravnih pojmov v srbskem obligacijskem in stvarnem pravu (npr. lastništvo, poroštvo, zastava)
  • 16.30-18.00 – Primeri listin s področja osebnih zadev in dedovanja v srbščini

Seminar bo potekal v srbskem jeziku.

 

O predavatelju
Prof. dr. Miodrag Orlić

Letnik 1939, dipl. pravnik. L. 1969 je magistriral, l. 1975 pa doktoriral na Pravni fakulteti v Beogradu. Je redni profesor za zasebno pravo v pokoju. Njegovo raziskovalno in strokovno področje dela sta nepremičninsko pravo in obligacijsko pravo.

Bil je tajnik Zveze društev pravnikov Jugoslavije, predsednik Društva pravnikov Srbije (2001), član Akademije za gospodarsko pravo Vojvodine, član Znanstvenega sveta Srbije, gostujoči profesor na Univerzi v Bordeauxju in na Columbia Law School. V letih 1986 do 1992 je bil sodnik na Vrhovnem sodišču v Srbiji.

Je avtor več strokovnih člankov in monografij. Od l. 2006 je redni član komisije za pripravo novega srbskega civilnega zakonika. Poročen je z Jasmino Jovanović, soavtorico trojezičnega pravnega slovarja (srbsko–angleško–francosko).