Program “Srbski jezik” – sobota, 15. september 2018

 

 

Pritličje – dvorana TY

 

Uvodni del

08.45 – 9.00 

  • Predsednica Združenja SCIT o zakonodajni situaciji sodnega tolmačenja v Republiki Sloveniji

I. del – Jelena Ivanišević

09.00 – 11.00

Uvod v srbski jezik in kontrastivni vidiki med srbskim in slovenskim jezikom

  • Med normiranim pravopisom in rabo jezika v praksi – srbski pravopis od leta 2010 do danes
  • Vloga enklitik (naslonk) v slovenskem in v srbskem jeziku ter prevajalski primeri iz prakse
  • Primeri prevajalskih oreščkov pri prevajanju različnih vrst dokumentov

Odmor

11.00 – 11.30

II. del – Nataša Tomić

11.30 – 13.30

Sodno prevajanje in tolmačenje v Srbiji ter srbski pravni jezik

  • Predstavitev dela srbskega združenja stalnih sodnih prevajalcev in tolmačev Udruženje SSPTS ter sodno tolmačenje v Srbiji
  • Predstavitev pogostih napak pri prevajanju pravnih besedil ter priporočila za izboljšave
  • Srbski pravni jezik in primeri listin

13.30 –  14.00

Razprava in druga odprta vprašanja

14.00Zaključek seminarja

Opomba: V času I. in II. dela sta predvidena dva krajša odmora.

>> Nazaj na predstavitev