Prijava – španski pravni seminar, 8. 9. 2022

Navodila in dodatne informacije v zvezi s prijavo najdete spodaj, pod prijavnim obrazcem.


  Podatki o plačniku (neobvezno)

  Davčni zavezanec

   

  Prijava

  V prijavnem obrazcu (glej zgoraj) izpolnite obvezne podatke o udeležencu (ime in priimek, naslov in datum rojstva). Navedba datuma rojstva je obvezna zaradi izdaje potrdila o udeležbi.

  Za izdajo računa na ime pravne osebe je treba vpisati zahtevane podatke v drugem delu prijavnega obrazca.

  Prijav prek elektronske pošte ne sprejemamo.

  Prijava se šteje za popolno, ko združenje prejme nakazilo kotizacije po izdanem računu.

  Proračunski uporabniki združenju pošljejo naročilnico za udeležbo na seminarju do najkasneje 6. 9. 2022.

  Po oddani prijavi vam računovodsko podjetje Raček d.o.o. na navedeni elektronski naslov pošlje račun za plačilo kotizacije. Plačilo kotizacije (knjižen priliv) mora biti opravljeno do vključno 8. 9. 2022.

  Kotizacija

  • Člani Združenja SCIT®: 40 EUR,
  • Nečlani: 60 EUR*
  *Pred seminarjem ne sprejemamo novih vlog za članstvo v društvu. 

  Neudeležba in vračilo kotizacije

  V primeru odpovedi do vključno 6. 9. 2022 vam že plačano kotizacijo vrnemo v višini 50% od skupne vrednosti plačila.