Mandatno obdobje 2017-2021

Upravni odbor
Predsednica: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Tajnik: Brina Zapušek
Blagajnik: Marjeta Vitorovič
Člana: Natalija Glažar Berčič, Valter Vindiš

Nadzorni odbor
Predsednik: mag. Ivo Ban
Člana: mag. Aleksandra Hribar Košir, mag. Marina Štros Bračko
Nadomestni član: Pero Zovko

Častno razsodišče
Predsednik: dr. Matjaž Babič
Člana: mag. Vanda Vremšak Richter, Irena Nikolič
Nadomestna članica: Mojca Erman