Kotizacija in pravila prijave (Srb. 2018)

Seminar srbskega strokovnega jezika

Kdaj:          Sobota, 15. september 2018

Kje:            City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana   https://www.cityhotel.si/

Kotizacija:

 • člani Združenja SCIT  80 EUR
 • nečlani:                          120 EUR
 • študenti:                          55 EUR

 

Dodatna pojasnila

 1. Uporabljeni pojmi (razlaga)
 2. Vsebina kotizacije
 3. Plačilo kotizacije
 4. Prijava na seminar
 5. Vračilo kotizacije

Razlaga uporabljanih izrazov

 • Član Združenja SCIT – Član Združenja SCIT je oseba, ki je na dan 1. 9. 2018 imenovana v rednega člana Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Več o pogojih in o postopku za članstvo lahko preberete tukaj >>Članstvo.
 • Nečlan –  Nečlan je oseba, ki ni član Združenja SCIT, ne glede na to, ali je član katerega od drugih slovenskih ali tujih društev, v katero se lahko včlanijo prevajalci, tolmači, lektorji in drugi.
 • Študent – Študent je oseba, ki ima status osebe, ki je v tekočem študijskem letu 2017/2018 vpisana ne eno od univerz držav članic EU in se lahko na zahtevo izkaže s študentsko izkaznico, ki vsebuje sliko študenta in nalepko za študijsko leto 2017/2018.

Kaj vključuje kotizacija?

V kotizacijo so zajeti stroški organizacije seminarja in materialni stroški seminarja.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju v obsegu šestih šolskih ur, mapo Združenja SCIT, ovratni trak Združenja SCIT, seminarsko gradivo ter pogostitev in pijačo (kava, čaj, voda).

Vsi udeleženci prejmejo prav tako potrdilo o udeležbi na seminarju, ki vsebuje vaše osebne podatke, podatke o predavatelju, opis vsebine in obseg seminarja.

Vse o izdaji računa za udeležbo na seminarju

Na seminar se prijavite prek elektronskega prijavnega obrazca, v katerega vpišete svoje podatke. Prijav prek elektronske pošte ne sprejemamo.

Račun za plačilo kotizacije prejmete na veljaven e-poštni naslov, ki ste ga vpisala v prijavni obrazec. Na izrecno željo udeleženca vam račun lahko poslali tudi na stalni oz. poslovni naslov.

Vaša prijava na seminar je popolna, ko združenje prejme nakazilo kotizacije po izdanem računu do dneva valute.

Proračunski uporabniki združenju pošljejo naročilnico za udeležbo na seminarju, in sicer do najkasneje 10. 9. 2018.

Prijava na seminar

Na seminar se prijavite prek prijavnega obrazca.

Ko se dogodka ne moremo udeležiti

V primeru, da organizator seminar zaradi višje sile odpove, vam bo znesek v 30 dneh refundiran na račun, iz katerega je bila nakazan.

V primeru, da se oseba, ki se je prijavila na seminar, le-tega ne udeleži, vam Združenje SCIT celotno seminarsko gradivo pošlje na poštni naslov, ki je bil vpisan ob prijavi.

V primeru, da se seminarja ne boste mogli udeležiti, in nas o tem obvestite sedem koledarskih dni pred dnevom izvedbe seminarja, vam vrnemo 50% vplačane kotizacije.

 

>> Nazaj na predstavitev