Dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju

Vse sodne tolmače imenovani v naziv na dan 21. 1. 2012 ali prej obveščamo, da so dolžni do 21. 1. 2017 Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije za prvo petletno obdobje predložiti dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju.

Dejstva in druge informacije

Pravna podlaga

18. 5. 2011 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (UL RS št. 33/2011), ki v četrtem odstavku 84. člena, v povezavi s šestim odstavkom 87. člena odslej tudi sodnim tolmačem predpisuje obveznost stalnega strokovnega izpopolnjevanja, seznanjanja z novimi dognanji in metodami v stroki.

Zakonsko ureditev je konkretiziral Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih (UL RS št. 1/2012), ki je začel veljati 21. 1. 2012. Zaradi navedenega je Ministrstvo za pravosodje RS prestavilo prvotni rok za oddajo dokazil iz 31. 12. 2016 na 21. 1. 2017.

Pravilnik o sodnih tolmačih v 29.a členu določa, da se mora sodni tolmač v predpisanem obdobju za vsak jezik udeležiti najmanj petih izpopolnjevanj. MP je tolmačenje dokazil Združenju stalnih sodnih tolmačih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT posredovalo v dopisih z dne 19. 11. 2012 in 3. 2. 2015 (glej http://www.sodni-tolmaci.si/pravni-predpisi/).

V 5. členu pravilnika so določene oblike dokazil o strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah.

Roki

Rok za oddajo dokazil o stalnem strokovnem izpopolnjevanju je 21. 1. 2017. Upoštevala se bodo dokazila, ki so bila izdana v obdobju od  18. 5. 2011 do 21. 1. 2017. Dokazila so dolžni oddati vsi sodni tolmači imenovani v Republiki Sloveniji na dan 21. 1. 2012 ali prej.

Sodni tolmači, ki so bili imenovani v ta naziv po 21. 1. 2012 bodo obravnavani individualno in so dolžni MP-ju sproti oz. pravočasno posredovati ustrezna dokazila do izteka vsakokratnega petletnega obdobja od datuma imenovanja.

Kam poslati

Dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju oddajo sodni tolmači po pošti na naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3, Ljubljana, prek elektronske pošte: gp.mp@gov.si ali osebno na naslovu ministrstva v času uradnih ur.

V primeru, da se boste odločili poslati dokazila po navadni pošti, velja, da MP-ju posredujete fotokopije in ne originalov.

Bodite pozorni tudi na naslednje

V laičnih in strokovnih krogih krožijo različne informacije in celo interpretacije zgoraj navedenih dejstev. Opozoriti velja, da je verodostojna informacija le tista, ki je bila javno objavljena oz. so jo podali predstavniki Ministrstva za pravosodje v pisni obliki. Določena vprašanja, kot je na primer vprašanje presoje oz. upoštevanje določenega dokazila kot ustreznega, ostajajo še naprej odprta. Zakon o sodiščih v četrtem odstavku 84. člena določa le, da za presojo dokazil pooblašča ministra za pravosodje. Vsem sodnim tolmačem zato svetujemo, da se zanesejo le na zakonsko podlago Republike Slovenije in na uradna stališča, ki so bila javno predstavljena oz. uradno posredovana sodnim tolmačem oz. predstavnikom društev.

V zvezi z izdanimi dokazili vas želimo opozoriti tudi na to, da dokazila izdana do 21. 1. 2017 ni možno uveljaviti za naslednje petletno obdobje, nanašajoč se na pojasnila zapisana v uvodu tega sestavka.

Za več informacij se obrnite na Združenje SCIT.

mag. Viktorija Osolnik Kunc

Predsednica