Deponiranje podpisov in pečatov ST

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K; UL RS 63/13) morajo sodni tolmači v tridesetih dneh po prisegi zaradi overitve svojih podpisov in pečatov na listinah, ki so namenjene uporabi v tujini, deponirati podpise in pečate na ministrstvu za pravosodje (40. člen). Sodni tolmači imenovani pred uveljavitvijo tega zakona, pa morajo deponirati svoje podpise in pečate na ministrstvu za pravosodje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakon (41. člen) (rok se je iztekel 10. nov. 2013). Po izjavi ministrstva je deponiranje podpisa in pečata (oz. pečatov) možno tudi po izteku zakonsko določenega roka.

Sodni tolmači posredujejo ministrstvu izjavo, ki jo sestavijo po vzorcu objavljenem v pozivu (gl. povezavo spodaj), po navadni pošti, po elektronski pošti (skenirana izjava s podpisom in pečati) ali osebno (pisarna mednarodnih overitev, soba 108, Župančičeva 6, Ljubljana).

Poziv je objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/Obvestila/131106_Obvestilo_sodnim_tolmacem.pdf