Bela knjiga o prevajanju 2018

Združenje SCIT je skupaj z Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Združenjem konferenčnih tolmačev Slovenije, Društvom slovenskih književnih prevajalcev, Društvom slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev in z Lektorskim društvom Slovenije v lanskem in v letošnjem letu pripravljalo in predstavljalo Belo knjigo o prevajanju.

Dokument Bela knjiga o prevajanju je nastal v želji, da bi vzpostavili dialog z delodajalci in odločevalci v smeri regulacije poklicev prevajalec, tolmač in lektor z določitvijo minimalne izobrazbe in osnovnih poklicnih standardov, tudi v obliki nacionalnega registra teh poklicev, zato je pomemben korak tega sodelovanja nedvomno tudi skupno nastopanje društev, ki zastopamo prevajalce, tolmače in lektorje.

Avtorji Bele knjige o prevajanju smo želeli podrobneje predstaviti položaj in posebnosti poklicev znanstvenih oz. strokovnih, književnih in podnaslovnih prevajalcev, konferenčnih in sodnih tolmačev ter lektorjev, da bi dosegli večjo prepoznavnost in uveljavitev prevoda v slovenski družbi ter primeren jezikovni izraz.

Belo knjigo o prevajanju smo predstavili medijem in univerzam v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Spodaj je izbor poročanj medijev o naših dogodkih:

Jeseni vsa društva nadaljujemo z aktivnostmi, tudi v luči javnih razpisov o prevajanju in o tolmačenju Generalnega sekretariata Vlade RS.