Kotizacija in pravila prijave

Seminar hrvaškega, bosanskega in srbskega pravnega jezika

Kdaj:          Sobota, 17. in nedelja, 18. oktobra 2015

Kje:            Hotel Marina, Veliki trg 11, 6310 Izola www.hotelmarina.si

Prijava:

  • do 10. oktobra 2015 oz. do zapolnitve prostih mest:
  • člani*: 200 EUR
  • nečlani: 230 EUR
* Kotizacija za člane velja izključno za člane 
 Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih 
 prevajalcev Slovenije (SCIT - Slovenian Court 
 Interpreters and Translators)

Kotizacija vključuje

Plačilo kotizacije vam krije obisk vseh štirih delov seminarja. Zmanjšanje kotizacije zaradi obiska le enega dela seminarja ni možno.

Prejeli boste mapo z gradivi in potrdilo o udeležbi na seminarju (sodni tolmači lahko glede na imenovanje prejmejo do tri (3) potrdila o udeležbi na izpopolnjevalnem seminarju – več o tem na podstrani Potrdila o udeležbi).

Veljavnost prijave

V prijavnem obrazcu izpolnite obvezne podatke o udeležencu (ime in priimek, naslov in datum rojstva). Navedba datuma rojstva je obvezna zaradi izdaje potrdila o udeležbi.

Glede na jezik imenovanja za sodnega tolmača/sodno tolmačko, iz spustnih seznamov izberete eno oz. največ tri potrdila o udeležbi na seminarjih.

Za izdajo računa na ime pravne osebe, pa vpišete še zahtevane podatke.

Prijav preko elektronske pošte ne sprejemamo.

Prijava se šteje za popolno, ko združenje prejme nakazilo kotizacije po izdanem računu.

Proračunski uporabniki združenju pošljejo naročilnico za udeležbo na seminarju do najkasneje 10. 10. 2015.

Odpoved udeležbe in vračilo kotizacije

Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas o tem obvestite. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli do 30. 9. 2015, vam že plačano kotizacijo vrnemo v celoti. Za kasnejše odjave ali v primeru, da se seminarja ne boste udeležili, kotizacije na vračamo.