II. del: Hrvaški pravni seminar – Dr. M. Bajčić

Seminar hrvaškega, bosanskega in srbskega pravnega jezika

Predavateljica: dr. Martina Bajčić, univ. spec. iur., višja predavateljica

Sobota, 17. oktober 2015 popoldne

  • 14.30-16.00Pomen terminologije pri pravnem prevajanju – Pojem in poimenovanje (razlike med evropskimi in nacionalnimi pravnimi pojmi) – Terminološke posebnosti evropskega prava – Prevajanje evropske zakonodaje (primeri slabih prevodov v hrvaščino, nedoslednosti v rabi pravnih pojmov in pravna varnost, praksa Sodišča Evropske unije v primerih jezikovne divergence)
  • 16.30-18.00Direktiva 2010/64 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih – Implementacija v hrvaško pravo (terminološka razhajanja v hrvaškem zakonu o kazenskem postopku, npr. osumnjičenik/okrivljenik/optuženik) – Nove obveznosti sodnih tolmačev (vprašanja odgovornosti in izobraževanja) – Zvestoba prevajalca do izvirnika (s primeri) – Potrebe po ureditvi zakonodaje na področju dela sodnih tolmačev in izgledi za prihodnost (večjezičnost v Evropski uniji in primeri večjezičnih dokumentov)

Seminar bo potekal v hrvaškem jeziku.

 

O predavateljici
Dr. Martina Bajčić, univ. spec. iur

Letnik 1981, prof. angleščine in nemščine. L. 2012 je zaključila specialistični študij Prava evropskih integracij ter l. 2014 doktorirala s področja jezikoslovja. Od l. 2007 je sodna tolmačka za angleški in nemški jezik. Je višja predavateljica za angleško in nemško pravno terminologijo na Pravni fakulteti na Reki. Prav tako sodeluje tudi v podiplomskem programu študijske smeri prevajalstvo Filozofske fakultete na Reki s predmetom Pravo Evropske unije in terminologija.

Njeno raziskovalno področje sta pravno prevajanje in pravna terminologija. Sodeluje pri dveh nacionalnih raziskovalnih projektih na temo prevajalske strategije EU in pravna terminologija EU. Izobraževala se je v Avstriji, Nemčiji in v ZDA. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov.