I. del: Splošni pravni del – H. Jenull

Seminar hrvaškega, bosanskega in srbskega pravnega jezika

Predavatelj: Hinko Jenull, Vrhovni državni tožilec svetnik

Sobota, 17. oktober 2015 dopoldne

  • 09.15-10.45 – Vpliv sprememb Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku na prevajanje v hrvaški, bosanski in srbski jezik
  • 11.15-12.45 – Meje zvestobe tolmača do izvirnika pri prevajanju besednih zvez v sodnih odločbah

Seminar bo potekal v slovenskem jeziku.

 

O predavatelju
Hinko Jenull

Letnik 1952, univ. dipl. pravnik s pravosodnim izpitom. Od l. 2003 je vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Rodil se je v Ljubljani, a osnovno in srednje izobraževanje zaključil na Reki, na Hrvaškem. L. 1976 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Opravljal je delo pravnika v gospodarski družbi, bil samostojni odvetnik in državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Njegovo ožje delovno področje sta kazensko in gospodarsko pravo. Je avtor več strokovnih člankov, uvodnih pojasnil k zakonom ter predavatelj na sodniških in tožilskih šolah, kot tudi na Upravni akademiji. Prav tako je tudi član Komisije za pravniški državni izpit. Kot član delovnih skupin, državni sekretar in dodeljeni državni tožilec je sodeloval pri pripravi večjega števila predpisov s področja pravosodja.

Od l. 1988 je stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, od l. 2008 pa tudi za bosanski jezik. Je član komisij za preizkus znanja in predavatelj na jezikovnih seminarjih za navedene jezike.