Pravice uporabnika – GDPR

Pravice uporabnika spletnih strani www.sodni-tolmaci.si po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov GDPR (General Data Protection Regulation), ki je stopila v veljavo s 25. majem 2018 na področju varstva osebnih podatkov na območju Evropske unije.

Pravica do umika soglasja

Obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, ki ste ga dali (s članstvom v Združenju SCIT; s potrditvijo izjave za prejemanje novičk; drugo). To soglasje lahko kadarkoli umaknete, in sicer na enak način, kot ste ga dali, npr. elektronsko.

Pravica do dostopa

Zahtevate lahko informacije o osebnih podatkih, ki jih Združenje SCIT hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hranimo, v kakšen namen jih uporabljamo, kje jih zbiramo, če jih ne pridobimo neposredno od vas, in komu jih razkrijemo, kakšno je obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice vezane na vaše osebne podatke ter informacije o morebitnem avtomatiziranem sprejemanju odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Pravica do popravka

Zahtevate lahko popravke netočnih osebnih podatkov.

Pravica do omejitve

Zahteva po omejitvi obdelave osebnih podatkov nastopi, ko:

  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Združenje SCIT potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • Združenje SCIT vaših podatkov ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Združenje SCIT preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.

Pravica do prenosljivosti

Na vašo zahtevo se podatki prenesejo drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje obveščanja, in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje obveščanja in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi.

Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Pravico imate, da zahtevate, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe

V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa

Pravico imate zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če:

  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT