De Facto

Dejstva in pogledi

Združenje SCIT     Pripombe na osnutek Pravilnika o SICT, 10.05.2018

Pripombe in mnenje na osnutek Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, kot ga je dalo v strokovno razpravo Ministrstvo za pravosodje. Podzakonski akt naj bi prvič združil vse tri deležnike na področju strokovnih pomočnikov sodiščem. Se pa odpira vrsta dilem glede učinkovitosti take ureditve.
Klik na dokument v PDF obliki >>

Združenje SCIT     Mnenje k predlogu ZSICT v DZ RS, druga obravnava, 06.03.2018

Mnenje v zvezi z napačnim tolmačenjem pojmov sodni tolmač, tolmačenje in prevajanje ter specifičnost izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja za sodne tolmače
Klik na dokument v PDF obliki >>

MP RS    Predlog ZSICT v DZ RS, druga obravnava, 01.03.2018

Opredelitev do mnenja Zakonodajno-pravne službe
Klik na dokument v PDF obliki >>

DZ  RS    Amandmaji k Predlogu ZSICT, druga obravnava, 28.02.2018

Amandmaji poslanskih skupin SMC, DeSUS in SD na Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
Klik na dokument v PDF obliki >>

Združenje SCIT    Mnenje in pripombe na predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 27.10.2017

Stališče Združenja SCIT na predlog ZSICT
Klik na dokument v PDF obliki >>

Delo     Štetje potrdil o usposobljenosti ne šteje prav veliko

Članek Majde Vukelić, objavljen v Delu, 03.10.2017, o novostih, ki jih naj bi prinašal novi zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
Klik na spletno povezavo članka >>

MP RS    Predlog Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, september 2017

Izhodiščne teze za pripravo Zakona o SICT, pregled zgodovine normativnega urejanja in predlog zakona, Ministrstvo za pravosodje RS, september 2017
Klik na dokument v PDF obliki >>

Združenje SCIT    Stališča in strokovno mnenje o Izhodiščnih tezah za pripravo Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 14.05.2017

Stališče Združenja SCIT na izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT
Klik na dokument v PDF obliki >>

MP RS    Izhodiščne teze za pripravo zakona o SICT, maj 2017

Besedilo predloga zakona ter primerjalno pravna ureditev za področje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, Ministrstvo za pravosodje RS, maj 2017
Klik na dokument v PDF obliki >>

Delo    Zakaj se cenejši “sodni” prevod lahko izkaže za zelo dragega?

Previdnost pri izbiri prevajalca ni odveč. Članek Dragice Jaksetič, objavljen v Delu, 29.10.2015
Klik na članek v PDF obliki >>

Združenje SCIT    Mnenje na novelo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), 13.01.2015

Klik na mnenje v PDF obliki >>