Consecutive Interpreting

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije je v oktobru in novembru 2012 uspešno izvedlo tri delavnice konsekutivnega tolmačenja v Mariboru (20. 10. in 17. 11. 2012) in v Ljubljani (24. 11. 2012).

Delavnice sta vodili diplomirani konferenčni tolmački Ana Lotrič in Barbara Bračko iz podjetja Dragoman. V prvem delu sta predstavili vrste tolmačenja, modeli konsekutivnega tolmačenja, poslušanje in razumevanje izhodiščnega besedila, pomnenje in zapisovanje izhodiščnega besedila, prenos besedila v ciljni jezik in tehnike zapisovanja. V drugem delu pa smo vadili tolmačenje na več primerih.

Ob zadostnem interesu bo združenje organiziralo tudi specializirane delavnice za posamezne jezike.