The Law and Language Colloquium

This web page is available only in Slovenian.

V petek, 12. aprila 2013 je Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije v sodelovanju s Pravno fakulteto v Mariboru organiziralo kolokvij Pravo in jezik. To je bil 2. dogodek v ciklu predavanj Vidiki pravnega prevajanja.

Vsebina kolokvija se je osredotočila na pravno razumevanje in pravno prevajanje, s posebnim poudarkom na nemškem jeziku. Predavalo je skupno osem tujih in domačih pravnih strokovnjakov, udeležilo se ga je pa 29 članov združenja in drugo zainteresirano občinstvo.

Poleg organizatorjev kolokvija je prisotne nagovorila Njegova ekscelenca, Dr. Clemens Koja, veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji. Izpostavil je pomen, ki ga imata pravo in jezik v sodobni družbi. Partner projekta je bil Avstrijski forum Ljubljana.

Za razumevanje prava sta potrebni tako teoretska osnova kot tudi strokovna razlaga, zato je bil kolokvij Pravo in jezik (program) razdeljen v dva dela – dopoldanski in popoldanski del.

Metodološki uvod v pravo in jezik je naredil odvetnik in predavatelj na pravni fakulteti v Bernu, Švicar, Dr. iur habil. MAES Christoph Lüscher iz Züricha, s predavanjem Zu den sogenannten Vorbedingen von Textverstehen.

Profesor graške pravne fakultete in nekdanji predstojnik Instituta za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze Karla in Franca v Gradcu, em. Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Gernot Kocher, je prisotnim predstavil zgodovino jezika v pravu (Geschichte der Sprache im Recht).

Profesor dunajske pravne fakultete in nekdanji predsednik avstrijskega parlamenta (1996-1999), em. o. Univ.-Prof. Dr.jur. DDr.h.c. Wilhelm Brauneder, je v predavanju z naslovom Sprachenvielfalt im Parlament Österreichsgovoril o jezikovni raznolikosti v avstrijskem parlamentu.

V popoldanskem delu smo se posvečali praktičnim vprašanjem in pravnim predpisom za sodne tolmače.

Pravnica Mojca Prus z Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije je predstavila pravilnik o sodnih tolmačih v luči zadnjih sprememb z vrsto pojasnil resornega ministrstva o vprašanjih kot so sprememba jezika, pristojnosti ministra v primeru nevestnega ravnanja sodnega tolmača, pripravljalni in izpopolnjevalni seminarji, izguba oz. odtujitev štampiljke in izkaznice, priznanje kilometrine, pomen ZUJFa v sodnih postopkih, v katerih sodelujejo sodni tolmači, objave v uradnem listu, povračilo potnih stroškov in dnevnice ter izplačilo nagrade in stroškov. Prav tako je opozorila na pojasnila DURSa glede davčne obravnave dohodkov izvedencev in tolmačev, ki sodelujejo v sodnih postopkih, in na pojasnilo Ministrstva za pravosodje, Direktorata za pravosodno upravo, ki ga je oblikovalo po odmevnem strokovnem posvetu za sodne tolmače na Brdu pri Kranju 14. novembra 2012. Vsi dokumenti so na vpogled na strani Pravni predpisi.

Profesor dr. Borut Holcman, soorganizator kolokvija, predavatelj ter predstojnik Instituta za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava Pravne fakultete v Mariboru je pripravil predavanje z naslovom Učenje tujih jezikov je škodljivo (Friedrich Nietzsche). Že v uvodu h kolokviju je opozoril na usodno povezavo prava z jezikom, od tod tudi naslov kolokvija.

Okrožni sodnik in predavatelj doc. dr. Andrej Ekart je podrobneje spregovoril o sodnih odločbah. Opozoril je na Uredbo Sveta ES 44/2001 in na različno terminologijo, ki jo uporabljamo za sodno odločbo v različnih jezikih.

Zaradi spremembe v programu smo za udeležence kolokvija pripravili manjše presenečenje. Povezali smo se s sodno tolmačko za angleški in nemški jezik in članico Združenja, go. Vereno Gale, MA, ki  že blizu dvajset let živi in dela v Združenih državah Amerike.

Preko videokonference smo kljub deveturni časovni razliki med Slovenijo in Kalifornijo z njo razpravljali o pravni podlagi in o delu sodnih tolmačev v ZDA, o jezikih, za katere lahko tolmači opravljajo izpite v Kaliforniji in širše, o vrstah tolmačenj, o nadomestilih za opravljeno delo in še in še. Verena Gale je pred leti na MIIS (Monterey Institute of International Studies) opravila priznani magistrski študij prevajanja in tolmačenja in si tako odprla vrata v svet prevajalcev v ZDA.

Kolokvij je zaključila predsednica Združenja in sodna tolmačka mag. Viktorija Osolnik Kunc, ki je govorila o prevajanju šolskih spričeval in diplomskih listin ter o napakah, ki jih delajo prevajalci in sodni tolmači zaradi pomanjkljivega razumevanja sistemskih razlik v slovenskem, avstrijskem in nemškem šolskem sistemu.