Aspects of Legal Translation

Ljubljana, March 30 and 31, 2012

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije je 30. in 31. marca 2012 pripravilo prvi dogodek v okviru cikla konferenc z naslovom Vidiki pravnega prevajanja.

Program konference

Konference se je udeležilo blizu sto udeležencev, od tega skoraj 90 sodnih tolmačev, preostali pa pravni prevajalci oz. zainteresirana javnost. Udeleženci so prišli iz vsepovsod, iz Maribora, Turnišč, Ljubljane, Nove Gorice, Kopra, celo iz Celovca in od drugod. Najbolje so bili zastopani sodni tolmači za nemški jezik (29), sledili so jim sodni tolmači za angleški jezik (24), hrvaški jezik (13), srbski jezik (8), francoski jezik (5) ter posamezniki drugih jezikov.

Prvi dan dogodka (petek, 30. marec 2012) je udeležence konference nagovoril prof. dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete UL, ki nas je prijazno gostila v Zlati dvorani fakultete.

Podpredsednica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, mag. Nina Betetto nam je zaradi odsotnosti posredovala poslanico, v kateri je poudarila, kako zelo pomemben korak smo storili z ustanovitvijo združenja, saj je to “korak k bolj strokovnemu delu sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev ter izmenjavi medsebojnih izkušenj.”

Prisotne je nagovorila tedanja generalna direktorica Direktorata za pravosodno upravo Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS, ga. Maša Grgurevič Alčin, ki je izpostavila pomen, ki ga ima ustanovitev krovnega združenja stalnih sodnih tolmačev za institucionalizacijo tega področja, saj predstavlja to velik korak v poenotenje prakse, v postavljanje vedno višjih strokovnih kriterijev in pri poenostavljanju sodelovanja med vsemi, ki se na strokovnih ali drugih področjih srečujemo ob tematiki prevajanja in tolmačenja.

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje, ki imenuje stalne sodne tolmače v Republiki Sloveniji, je zastopala direktorica, mag. Valerija Jelen Kosi.

Sledila so predavanja

Prof. dr. Miro Cerar, predstojnik katedre za teorijo in sociologijo prava PF UL se je v polurnem predavanju dotaknil etike in morale slovenske in svetovne družbe ter ju ponazoril na številnih primerih. Izpostavil je vprašanje etike in morale med sodnimi tolmači, zlasti v zvezi s tako imenovanim pečatenjem prevedenih listin, ki jih sodni tolmač ni napravil sam, četudi mu Pravilnik o sodnih tolmačih v 50. členu to dovoljuje. Zloraba tega določila iz ekonomskih razlogov predstavlja kršenje etičnih načel, za katera so postali nekateri tolmači žal povsem neobčutljivi, kar je resen problem.

Prof. dr. Matej Accetto, izredni profesor za evropsko pravo in odličen poznavalec angleškega jezika, od jeseni 2013 pa gostujoči profesor na Católica Global School of Law pravne fakultete v Lisboni, je na duhovit način predstavil zahtevno pravno in jezikovno razumevanje pravnih vsebin. Predstavil je primer prevoda angleške besede debris, ki na prvi pogled ne daje vtisa posebej zahtevnega pojma, saj je slovenski prevod razbitine povsem razumljiv. Da temu ni vedno tako, je predstavil na primeru nesreče tankerja Exxon Valdez, ki se je zgodila leta 1989 ob obali Aljaske. Nesreča je povzročila izjemno ekološko in finančno škodo za vse vpletene, o kateri se je odločalo v številnih sodnih sporih po svetovnih sodiščih. Leta leta 2004 je bil sam priča tovrstni pravdi pred angleškim sodiščem. Eno od ključnih vprašanj v povezavi z dobršnim delom skupnega zneska je bilo vprašanje pravega pomena besede debris, saj je šlo pri tem za stroške odstranitve razbitin (angl. removal of debris), v kateri so poskušali ugotoviti, ali se izraz nanaša tudi na odstranjevanje razlite nafte. Kot drugi primer je dr. Accetto predstavil tudi simpatičen primer krave, ki je brez upoštevanja prednosti s pašnika zatavala na glavno cesto. Tam se je vanjo zaletel avtomobil. Lastnik avtomobila je skušal izterjati povračilo od lastnika krave, a ko se je izkazalo, da lastnik nima zavarovanja, je od svoje zavarovalnice po določbi police zahteval kritje škode, ki jo povzroči lastnik nezavarovanega motornega vozila. Bistveno vprašanje za sodišče je bilo, ali je krava motorno vozilo?

Vrhovni sodnik mag. Damijan Florjančič je predstavil primere iz dolgoletne sodne prakse in odgovarjal na vprašanja udeležencev. Te je med drugim zanimalo, na podlagi česa se sodnik odloči, katerega sodnega tolmača izbrati za določeno zadevo oz. kdaj in zakaj se sodnik odloči, da enkratno zapriseže prevajalca ali drugo osebo za potrebe tolmačenja.

Mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica in soustanoviteljica Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije je predavala o idealu sodnega tolmača. Predstavila je zgodovino sodnih tolmačev v Sloveniji od konca 80. let prejšnjega stoletja do današnjih dni. Govorila je o vodilnih izobraževalnih ustanovah, društvih in državnih institucij, ki po evropskih državah uspešno izobražujejo bodoče sodne tolmače, o obsegu in  o cenah teh izobraženj.

Konferenca se je nadaljevala v soboto, 31. marca 2013.

Helmut Hartman, tedanji vodja Oddelka za kazensko pravo, Sektor za mednarodno sodelovanje pri Ministrstva za pravosodje in kasneje državni sekretar, je predstavil Direktivo 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Predstavil je namen direktive, pravno podlago za zagotavljanje pravice v slovenski zakonodaji in pravno podlago za urejanje področja uporabe direktive. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v 3. točki 8. člena določa, da strankam, pričam in drugim udeležencem v postopku prevaja sodni tolmač, kar je pomembno izhodišče za 5. člen Direktive, v katerem je v prvem odstavku zapisano, “Države članice spremejo konkretne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da zagotovljeno tolmačenje in prevajanje ustrezata kakovosti, zahtevani v členu 2(8) in členu 3(9).” Prav v tem vidi pomembno vlogo Združenja.

Prof. dr. Jasmina Markič, sodna tolmačka za španski, portugalski in francoski jezik ter visokošolska učiteljica za španski jezik na Oddeleku za romanistiko pri Filozofski fakulteti v Ljubljani je govorila o razlikah med konferenčnim, poslovnim in sodnim tolmačenjem.

Ob 10.30 uri je sledil 1. občni zbor združenja, ki so se ga udeležili njegovi novi člani kot tudi zainteresirana javnost. Predsednica združenja je predstavila združenje in njen upravni odbor, pojasnila razloge za sedež Združenja v Logatcu in predstavila načrte za prihodnost. Upravni odbor je predstavil nekaj zgodovinskih dejstev o sodnih tolmačih v Sloveniji in načrti dela Združenja, blagajničarka pa finančno stanje. Občni zbor je zaključil zasedanje ob 12.30 uri.