Pravni predpisi

Pravni predpisi

Na tej strani boste našli pravne predpise, pojasnila, stališča, tolmačenja in drugo, ki jih je izdalo resorno ministrstvo oz. pristojni organ o delu sodnih tolmačev.

AKTUALNO

Mnenje in zahteve Združenja do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2013-2030-0109) v dopisu Državnemu zboru RS (stališča so bila predstavljena predsednici in koalicijskim poslancem Odbora za pravosodje ter v pisni obliki posredovana Državnemu zboru RS 13. januarja 2015)

 1. Dopis Združenja DZ RS  (13. 1. 2015)
 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2013-2030-0109) (objavljeno 28.11.2014 na spletni strani Ministrstva za pravosodje)
 3. Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih v skrajšanem postopku (ZS-L) v skrajšanem postopku, EPA 247-VII z dne 20. 2. 2015
 4. Mnenje Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L) – skrajšani postopek, EPA 247-VII z dne 6. 2. 2015

Medijske vsebine

 • Seja delovnega telesa – 6. seja Odbora za pravosodje v Državnem zboru 11. 2. 2015posnetek RTV SLO (nastop predsednice Združenja na 57:28 minuti)
 • “Studio ob 17ih” na 1. programu Radia Slovenija, 25. 2. 2015 – tema Mala pravosodna reforma (novela Zakona o sodiščih in sprejetje amandmaja o sodnih cenilcih, izvedencih in tolmačih)

Pravni predpisi za sodne tolmače in stališča MP RS

 1. Dodatna pojasnila MP o dokazilih strokovnega izpopolnjevanja za sodne tolmače – dopis Ministrstva za pravosodje RS, 3. 2. 2015
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K; UL RS 63/2013 (objavljeno v UL RS 26. 7. 2013) – 40. in 41. člen (deponiranje podpisov in pečatov sodnih tolmačev)
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih tolmačih – UL RS 35/2013 (objavljeno v UL RS 26. 4. 2013)
 4. Pojasnilo MPJU – izobraževanje sodnih tolmačev – dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS, Direktorat za pravosodno upravo, 19. 11. 2012 (odziv ministrstva na strokovni posvet za sodne tolmače na Brdu pri Kranju, 14. 11. 2012)
 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih – UL RS 1/2012 (objavljeno v UL RS 6. 1. 2012) – 29.a člen (Predložitev dokazil o strokovnem izpolnjevanju)
 6. Pravilnik o sodnih tolmačih – UL RS 88/2010 (objavljeno v UL RS 5. 11. 2010)
 7. Zakon o sodiščih – UPB4 – UL RS 94/2007 (objavljeno v UL RS 16. 10. 2007)

Dokumenti, predstavljeni na dogodkih Združenja

 1. Pravilnik o sodnih tolmačih v luči zadnjih sprememb – Mojca Prus, Ministrstvo za pravosodje RS (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)
 2. Izplačilo nagrade in stroškov sodnim tolmačem neposredno na njihov račun – pojasnilo – Ministrstvo za pravosodje RS, Direktorat za pravosodno upravo, 26. 1. 2012 (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)
 3. Davčna obravnava dohodkov izvedencev in tolmačev, ki sodelujejo v sodnih postopkih – pojasnilo DURSa (predstavljeno na Kolokviju Pravo in jezik v Mariboru, 12. 4. 2013)

Medijske vsebine z omembo oz. nastopom predstavnikov Združenja

 1.    1. Konferenca stalnih sodnih prevajalcev in tolmačev Srbije, 24. – 25. 9. 2016, Novi Sad – vabljeno predavanje predsednice Združenja https://vimeo.com/188340533 (kratek odlomek iz govora predsednice Združenja s podnapisi, na dogodku s konsekutivnim tolmačenjem, na 16:29 minuti)
 2.  Raziskovalni članek časopisne hiše Delo o poneverbah pri overjanju sodnih prevodov, “Cenejši “sodni” prevod se lahko izkaže za zelo dragega”, Dragica Jaksetič, Delo, 29. 10. 2015, http://www.delo.si/novice/slovenija/cenejsi-sodni-prevod-se-lahko-izkaze-za-zelo-dragega.html in Delo-29-10-2015-2-stran-Cenejši-sodni-prevodi-Dragica Jaksetič.