Statistični podatki o članih Združenja

 • Število članov: 86 (junij 2017)
 • Vpisani člani v imenik sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev: 72
 • Število jezikov: 20
 • albanski: 2
 • angleški: 28
 • bosanski: 7
 • črnogorski: 2
 • francoski: 1
 • gotica: 1
 • hrvaški: 12
 • italijanski: 5
 • japonski: 1
 • madžarski: 2
 • makedonski: 1
 • nemški: 33
 • poljski: 1
 • romunski: 3
 • ruski: 4
 • slovaški: 1
 • španski: 2
 • srbohrvaški: 2
 • srbski: 9
 • ukrajinski: 1